Opodatkowanie zniesienia współwłasności nieruchomości przy braku spłat i dopłat

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 18.12.2019 r., I SA/Bd 601/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179