Opodatkowanie zbycia składników majątkowych niewykorzystywanych w działalności gospodarczej

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 17.9.2019 r., I SA/Bd 359/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142