Opodatkowanie wypłaty ze spółki komandytowej środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu

Wyrok WSA w Poznaniu z 12.2.2020 r., I SA/Po 895/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067