Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego w związku z wywłaszczeniem

Wyrok NSA z 7.9.2016 r., II FSK 2100/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 8/2020
Liczba tekstów: 3078