Opodatkowanie VAT zwrotu poniesionych nakładów na budowę hal

Wyrok WSA w Gdańsku z 28.7.2020 r., I SA/Gd 161/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248