Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości budowlanej

Wyrok NSA z 17.5.2016 r., I FSK 20/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026