Opodatkowanie VAT zapewnienia lokali pracownikom tymczasowym

Wyrok NSA z 29.10.2019 r., I FSK 1281/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 3098