Opodatkowanie VAT wynajmu mieszkań pracownikom

Wyrok WSA w Rzeszowie z 16.1.2020 r., I SA/Rz 837/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248