Opodatkowanie VAT transakcji blockchain

Wyrok WSA w Gdańsku z 11.7.2023 r., I SA/Gd 304/23

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248