Opodatkowanie VAT sprzedaży użytkowania wieczystego dziedziczonej nieruchomości

Wyrok NSA z 20.10.2022 r., I FSK 1387/21

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248