Opodatkowanie VAT rabatu wypłaconego przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Uchwała NSA z 7.9.2020 r., I FPS 2/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179