Opodatkowanie VAT przekazania nieruchomości w zamian za umorzone udziały

Wyrok NSA z 16.11.2015 r., I FPS 6/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2961