Opodatkowanie VAT partycypacji w kosztach utrzymania nieruchomości

Wyrok NSA z 13.1.2022 r., I FSK 1095/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248