Opodatkowanie VAT partycypacji bezzwrotnej

Wyrok NSA z 17.1.2020 r., I FSK 2086/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109