Opodatkowanie VAT odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Wyrok WSA w Gliwicach z 16.7.2013 r., III SA/Gl 665/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026