Opodatkowanie VAT odsprzedaży usług kancelarii notarialnej przez kancelarię prawną

Wyrok NSA z 10.1.2020 r., I FSK 768/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179