Opodatkowanie VAT nabywania wierzytelności w ramach cesji

Wyrok WSA w Gliwicach z 5.2.2019 r., I SA/Gl 1293/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2981