Opodatkowanie VAT nabycia nieruchomości

Wyrok WSA w Kielcach z 20.8.2020 r. I SA/Ke 15/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237