Opodatkowanie VAT kontraktu menedżerskiego

Wyrok WSA w Gdańsku z 24.9.2013 r., I SA/Gd 792/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179