Opodatkowanie VAT kaucji

Wyrok NSA z 5.4.2018 r., I FSK 967/16

A A A
alt text
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 2880