Opodatkowanie VAT gminnego wywłaszczenia pod drogę publiczną

Wyrok NSA z 12.10.2015 r., I FPS 1/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067