Opodatkowanie VAT cesji praw do lokali kupionych w celach prywatnych

Wyrok NSA z 10.1.2018 r., I FSK 448/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2981