Opodatkowanie sprzedaży świadectw pochodzenia tzw. zielonej energii elektrycznej.Glosa do wyroku NSA z 14.1.2010 r. (II FSK 1338/08)

Opodatkowanie sprzedaży świadectw pochodzenia tzw. zielonej energii elektrycznej.Glosa do wyroku NSA z 14.1.2010 r. (II FSK 1338/08)

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142