Opodatkowanie sprzedaży działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej

Wyrok NSA z 12.5.2021 r., II FSK 234/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237