Opodatkowanie spłaty spadkobiercy

Wyrok NSA z 28.7.2017 r., II FSK 1432/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067