Opodatkowanie pożyczek wewnątrzgrupowych podatkiem VAT, w sytuacji gdy odpłatnych pożyczek udziela podmiot pełniący w ramach grupy kapitałowej funkcje finansowe, niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT

Maciej Woźnica
Autor jest radcą prawnym, nr wpisu WA-14008
DOI: 10.32027/MOPOD.23.1.10
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237