Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lokalu garażowego według stawek właściwych dla działalności gospodarczej – konkretyzacja konstytucyjnego obowiązku podatkowego. Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z 14.2.2011 r., I SA/Rz 826/10

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lokalu garażowego według stawek właściwych dla działalności gospodarczej – konkretyzacja konstytucyjnego obowiązku podatkowego. Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z 14.2.2011 r., I SA/Rz 826/10

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067