Opodatkowanie PIT sprzedaży nieruchomości nabytej we wspólności majątkowej

Wyrok WSA w Gdańsku z 31.1.2018 r., I SA/Gd 1674/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142