Opodatkowanie PCC majątku spółki przy przekształceniu

Wyrok NSA z 2.9.2015 r., II FSK 1797/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191