Opodatkowanie opłaty za uczestnictwo w konferencji

Wyrok NSA z 19.12.2017 r., II FSK 3422/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120