Opodatkowanie odsetek naliczonych za opóźnienie w wypłacie należności przez Ministerstwo Skarbu

Wyrok WSA w Poznaniu z 20.2.2020 r., I SA/PO 1001/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142