Opodatkowanie darowizny z majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków i sprzedaży nieruchomości

Wyrok NSA z 12.2.2020 r., II FSK 933/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 3056