Opodatkowanie darowizny udziałów

Wyrok NSA z 17.10.2013 r., II FSK 2915/11

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237