Opinia zabezpieczająca w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych oraz ich ewentualnego późniejszego podwyższenia

Opinia zabezpieczająca wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 2.12.2020 r., DKP3.8011.17.2020

Joanna Litwińska
Starszy Konsultant Podatkowy, Biuro Rödl & Partner w Krakowie.
Joanna Bielecka
Konsultant Podatkowy, Biuro Rödl & Partner w Krakowie.
DOI: 10.32027/MOPOD.21.2.11
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155