Określenie wartości początkowej przy korzystaniu z nieruchomości w ramach leasingu finansowego

Wyrok WSA w Gliwicach z 24.1.2019 r., I SA/Gl 1197/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191