Odsprzedaż mieszkań nie jest działalnością gospodarczą

Wyrok WSA w Krakowie z 22.10.2015 r., I SA/Kr 1269/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2961