Odsetki dyskontowe jako koszty uzyskania przychodów

Wyrok NSA z 9.2.2006 r., II FSK 338/05

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179