Odróżnienie wydatków reklamowych od reprezentacyjnych w ramach jednej imprezy

Wyrok NSA z 6.10.2016 r., II FSK 2558/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087