Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe stowarzyszenia zwykłego w świetle znowelizowanego mocą ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw przepisu art. 116a Ordynacji podatkowej

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179