Odpisy amortyzacyjne z tytułu amortyzacji prawa ochronnego do znaku towarowego przez spółkę przekształconą

Wyrok NSA z 22.1.2019 r., II FSK 478/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248