Odpisy amortyzacyjne w przypadku dotacji na zakup środka trwałego

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 23.3.2015 r., I SA/Go 119/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179