Odliczenie VAT z korygowanej faktury wystawionej po dniu aportu

Wyrok NSA z 22.10.2015 r., I FSK 1131/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087