Odliczenie VAT w przypadku wątpliwości co do zaistnienia transakcji

Wyrok NSA w Bydgoszczy z 3.7.2017 r., I SA/Bd 545/17

A A A
alt text
alt text
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2890