Odliczenie VAT w przypadku przekazania środka trwałego właścicielowi

Wyrok WSA w Poznaniu z 14.12.2018 r., I SA/Po 546/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2019
Liczba tekstów: 2911