Odliczenie VAT w przypadku kwestionowania części transakcji

Wyrok NSA z 17.12.2019 r., I FSK 1872/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131