Odliczenie VAT przy usługach hotelowych

Wyrok NSA z 22.11.2019 r., I FSK 1259/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026