Odliczenie VAT od samochodów niewykorzystywanych w celach prywatnych

Wyrok NSA z 28.1.2020 r., I FSK 1545/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120