Odliczenie 100% VAT w przypadku samochodów służbowych udostępnianych pracownikom do celów prywatnych na zasadach komercyjnych (za pełną odpłatnością) – restrykcyjne podejście organów podatkowych

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Łodzi z 23.12.2014 r., IPTPP4/443-672/14-5/BM

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 3166