Odliczenia VAT naliczonego a kontrola

Wyrok NSA z 15.9.2006 r., l FSK 1092/05

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109