Odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne za pobyt w domu opieki

Wyrok WSA w Gdańsku z 22.7.2020 r., I SA/Gd 1711/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109